● قوانین

قوانین :
طبق قانون مجرمانه جرایم رایانه ای آپلود فایل های مخالف قوانین کشور ایران ( سیاسی , جنسی و ... ) ممنوع میباشد.
Powered by Kleeja
queue